BEDRIJVEN

bedrijven-sensefullness-aanbod

Sensefullness en Loslatendoejezo kunnen op verschillende manieren zeer zinvolle bijdrage leveren aan uw bedrijf en/of personeel.  Het aanbod is onder te verdelen in 2 groepen:

1. Voor de mensen die in of aan het bedrijf werken

Preventief

Preventie in de brede zin:

Sensefullness kan lezingen, workshops of (korte) trainingen verzorgen op het gebied van ontspannen, omgaan met stress, leren loslaten. Deze zijn gebaseerd op het Sensefullness-gedachtegoed.

Preventie in engere zin:

Voor medewerkers die klachten dreigen te ontwikkelen of die een verhoogd risico hebben om klachten te krijgen. Sensefullness kan meestal in 1 of 2 sessies mensen basale vaardigheden aanleren. Deze geven inzicht in welk patroon ten grondslag ligt aan de opbouw van spanning en klachten en de medewerkers leren voelen hoe ze zich kunnen ontspannen, ook op het werk zelf. Snel handelen kan geboden zijn. Sensefullness kan dat bieden.

Curatief

Begeleiding ter voorkoming van uitval als er al klachten zijn:

Als disbalans, spanning, emoties, gevoelens en dergelijke een rol spelen bij klachten, wordt hieraan vaak geen specifieke aandacht besteed. Als dat wel het geval is dan zijn dat meestal cognitieve interventies. Bijvoorbeeld van maatschappelijk werk, een coach of een psycholoog. Spanning, emoties en gevoelens hebben echter meestal ook een duidelijke lichamelijke component.  Interventies die daaraan specifieke aandacht besteden, hebben dan een meerwaarde.  Als preferente interventie of in combinatie met andere interventies. De psychosomatische aanpak van Sensefullness is hiervoor uitermate geschikt.

Begeleiding bij ziekte of burn-out:

Door goede begeleiding kan de duur van de uitval bekort worden. Dit is belangrijk voor de medewerker en voor het bedrijf.  De ervaring leert dat hoe langer de uitval duurt hoe moeizamer het is om naar het werk terug te keren. Zeker bij burn-out maar ook bij andere klachten waarbij disbalans, spanning, gevoelens en emoties een rol spelen, bewijst de aanpak van Sensefullness zijn waarde.

bedrijven-doors

2. Voor de bedrijfsvoering

Ontwikkeling van nieuwe producten of strategieën:

Sensefullness en Loslatendoejezo kunnen een belangrijke bijdrage leveren in ontwikkeltrajecten. Creativiteit, vrijheid van geest, flexibiliteit, speelsheid zijn kwaliteiten die een grote impact hebben op het succes hiervan en behoren tot ons vrije zelf. Sensefullness helpt deze kwaliteiten aan te boren en/of te behouden. Loslatendoejezo kan helpen de blokkades en verkrampingen  die onvermijdelijk ontstaan, weer te laten gaan.

Verandermanagement:

Vasthouden voorkomt verandering. Sensefullness en Loslatendoejezo voorzien niet in hele verandertrajecten, maar kunnen wel ingezet worden op cruciale momenten in het traject.

Weerstand, angst voor het onbekende, onveiligheid, wantrouwen, willen fixen, aangevallen voelen, wij/zij-denken, niet serieus genomen voelen, zijn allemaal kwaliteiten van het aangepaste zelf. Deze kwaliteiten zijn weliswaar begrijpelijk en menselijk, maar geven nooit een bevredigend resultaat. En als ze blijven, zijn er alleen maar verliezers.

Sensefullness en Loslatendoejezo helpen mensen overschakelen naar het vrije zelf. Daar ontstaat de ruimte om te horen waar het werkelijk om gaat, te zien waar de angst en weerstand vandaan komen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.

Is uw interesse gewekt? Neem dan contact op. In een gesprek onderzoeken we wat uw vraag is en kijken we wat Sensefullness hierin voor u kan betekenen. Naar aanleiding van dit gesprek ontvangt u een offerte.

sensefullness-logo

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

Routebeschrijving

Privacy & Cookies

Email:

mailen[at]sensefullness.nl